Ansökan om certifiering

När du anmäler dig till ECSkog, påbörjas certifieringen av ditt företag. Det går till på följande vis:

  • Företaget registreras med de uppgifter du angivit i formuläret, i vårt certifieringsregister.
  • Någon av våra revisorer kontaktar dig och bestämmer tid för ett möte.
  • Vid mötet görs en så kallad förrevision. Ni går igenom PEFC: s entreprenörsstandard och den certifieringspärm revisorn har med till dig. Resultatet blir ett protokoll där de åtgärder som behöver vidtas för att du skall uppfylla PEFC-standarden, noteras.
  • Du får tid att genomföra åtgärderna, med hjälp av pärmens förslag och revisorns råd.
  • När det är klart återkommer revisorn och genomför en certifieringsrevision. När allt är på plats skriver ni ett certifieringsavtal, företaget får ett ”entreprenörsbevisnummer” och registreras som certifierat i databasen.
  • När årsavgiften är betald kommer ett entreprenörsbevis och certifieringsdekaler med posten.

ECSkog är ett specialiserat entreprenörscertifieringsparaply. Vi arbetar bara för dig, utan sidoengagemang. Verksamheten finansieras genom certifieringsavgifter. 2018 tar vi ut en engångsavgift om 2000 kr, vid nycertifiering. Avgiften faktureras efter första besöket. Efter godkänd certifieringsrevision tar vi ut en årsavgift. Den består av en fast del om 1000 kr/företag och en rörlig del om 900 kr/enhet (1 maskin eller motsvarande). Årsavgiften är maximalt 10 000 kr/år, lagstadgad moms tillkommer.

Företag

Kontaktperson

Din verksamhet