Certifiering

Varför bör vi certifiera skogsbruket?

På de flesta skogsfastigheter i Sverige brukas skogen i en tradition där det sedan länge är självklart att visa naturvårdshänsyn. Denna hänsyn har dock sällan varit dokumenterad. Genom att certifiera skogsbruket tydliggörs och dokumenteras naturvårdshänsynen och skogsprodukternas spårbarhet säkras.

Kunderna får intyg på att produkterna, till exempel möbler, papper och byggmaterial, kommer från ett uthålligt och naturvårdsanpassat skogsbruk. Trovärdigheten i certifieringen av det svenska privata skogsbruket vilar på att varje aktör i produktionskedjan uppfyller sitt åtaganden.

Det innebär att:

  • Ägaren gör åtaganden om skötsel och naturvårdshänsyn på sin skogsfastighet.
  • Skogsentreprenören uppfyller PEFC standardens krav för entreprenörscertifiering.
  • Uppdragsgivaren/virkesorganisationen kan spåra virkets ursprung till certifierade fastigheter.