Riktlinjer för skogsbrandberedskap

Milieukeur2

2017-05-12

Skogsbolagen har gett ut branschgemensamma riktlinjer för skogsbrandberedskap. ECSkog har fått många förfrågningar om lämplig utrustning.

Efter samråd med Branschföreningen SVEBRA (Svenska Brandskyddsföretag) har vi följande rekommendationer för val av brandsläckare:

Skogsbranschen anger att alla skogsmaskiner utrustas med 2-6 extra skumsläckare om 9 kg, när brandrisken är 4, eller högre i SMHI:s brandriskprognos.

Skumsläckmedel som används i handbrandsläckare är svårnedbrytbara i naturen. SVEBRA rekommenderar att skum innehållande nonylfenoletoxilater inte används.
ECSkog föreslår att ni väljer en miljömärkt Milieukeur godkänd släckare.

Släckaren bör ha en effektivitetsklassning enligt SS EN3, om minst A 34. Observera att skumsläckare vanligen inte tål frost! Vinterförvaring skall ske i frostfritt utrymme. Det är lämpligt att släckarens funktion kontrolleras inför varje ny säsong.

MILIEUKEUR - ett bättre miljöval
Gemensamt för Eco-skumsläckare är att de är miljöcertifierade vilket framgår av miljömärkningen Milieukeur. För handbrandsläckare är Milieukeur idag den ledande miljömärkning i Europa och det är SMK (Stichting Milieukeur) i Holland som utformat och fastställt kraven. Fokus ligger på att främja utvecklingen mot mindre miljöskadliga produkter. Ett av kraven är att den maximala mängden fluortensider understiger 0,04% av
totalmängden släckmedel.
För att få brandriskprognoser kan tjänsten Brandrisk skog och mark användas. Tjänsten kräver en inloggning som man kan ansöka om hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) www.msb.se

Inloggning sker sedan via SMHI:s hemsida (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) www.smhi.se

Det finns även en öppen tjänst för Brandriskprognoser på MSB:s hemsida. MSB har också tagit fram en app som kallas BRANDRISK Ute. Den använder enhetens positioneringsfunktion och finns i versioner för i iPhone/iPad och Android.