PEFC - vad är det?

PEFC är kvittot på miljövänlig råvara från ett hållbart skogsbruk. Svenska PEFC är en del av ett internationellt system för certifiering av skogsbrukets skötselmetoder och virkets spårbarhet.

Den svenska PEFC-skogsstandarden omfattar tre delar.

  • Skogsskötselstandard
  • Social standard
  • Miljöstandard

Den kompletta standarden finns på Svenska PEFC: s hemsida.

Vilka krav måste den som är certifierad uppfylla?

Den nya PEFC-standarden trädde i kraft 2017-05-31, övergångsperioden är ett år.

Kraven för dig som är skogsentreprenör finns i den nya standarden PEFC SWE 003:4.

Den tidigare standarden var PEFC SWE 003:3.