Vilka delar ingår i den svenska PEFC-standarden?

Den svenska PEFC-standarden omfattar tre delar.

Dessa delar är:

  • Skogsskötselstandard
  • Social standard
  • Miljöstandard

Den kompletta standarden finns på Svenska PEFC: s hemsida, som du kan ladda ned genom att klicka på rubriken.

Vilka krav måste den som är certifierad uppfylla?

Den nya PEFC-standarden trädde i kraft 2017-05-31. Övergångsperioden är ett år. Kraven för dig som är skogsentreprenör finns i den nya standarden PEFC SWE TD IV.

Den tidigare standarden var TD III SWE 003:3.