Revisionsresultat av ECSkog:s entreprenörer

2016 års revisionsresultat

Externrevision av ECSkog:s verksamhet

2015 års rapport från externrevisorn