Hur går certifieringen av en skogsentreprenör till?

Att certifiera sitt företag är frivilligt. För PEFC-certifierade skogsägare och avverkningsorganisationer är det dock ett certifieringskrav att använda sig av certifierade entreprenörer, för utförande av skogliga tjänster. ECSkog certifierar skogsentreprenörer verksamma hos dessa uppdragsgivare.

Certifieringen genomförs normalt på följande sätt:

  • Vid ett första möte görs en så kallad förcertifiering. Certifieringsstandarden gås igenom och vi klarar ut vilka delar som berör det aktuella företaget, vad som är klart och vad som måste åtgärdas inför certifieringen.
  • Entreprenören genomför de åtgärder som listats.
  • Revisorn återkommer och gör en certifieringsrevision. När revisorn konstaterar att företaget uppfyller standardkraven tecknas avtal om entreprenörscertifiering.

Företaget ingår nu i ECSkog:s årliga revisionsrutiner, där alla företag genomför en årlig "egenkontroll" som sammanställs av ECSkog. I det årliga "revisionslotteriet" tas 20 % av företagen ut för internrevision, då våra internrevisorer besöker entreprenörernas vardagliga verksamhet. Det för oss viktigaste mötet med entreprenadföretagen, där vår strävan är att nå ett kreativt erfarenhetsutbyte, så vi gemensamt kan förbättra verksamheten, utöver den givna uppgiften att kontrollera standardefterlevande, förstås.