Utbildning

PEFC standardens utbildningskrav

I PEFC:s sociala standard formuleras kompetenskraven för medarbetarna i certifierade företag. Utöver skoglig grundutbildning ställer den reviderade standarden från 2012, följande krav:

  • "All personal som utför skogliga arbeten, ska ha kompetensbevis för natur- och kulturmiljövårdsutbildning, motsvarande SYN-kursen Natur och Kulturmiljövård"
  • SYN-kursen "Natur och Kulturmiljövård- förnyelse", genomförs minst vart femte år.
  • Personal som planerar och utför skogsdikning ska ha kompetens motsvarande SYN-kursen skyddsdikning/dikesrensning.
  • Den som utför skoglig planering ska ha kompetens att utföra naturvärdesbedömning.
  • För den som transporterar faligt gods, exempelvis bensin eller diesel kräv från årsskskiftet alltid ADR-utbildning.