201408111407759722jMZ2ZUg5201408111407759706ryizMWfL201408111407759696u2IIGYLC201408111407759701rRHRVgzH

Vad är Entreprenörs-certifiering?

Certifiering av skogsentreprenörer enligt PEFC-standarden, skapar verktyget som certifierade skogsägare och avverkningsorganisationer behöver för att sköta sitt skogsbruk.

Entreprenören som certifierar sitt företag, gör samtidigt PEFC-standarden till sin standard. Vad det innebär
beskriver vi på dessa sidor, tillsammans med praktiska råd för vardagen.

Här finner du också namn och bevisnummer för de företag som har giltigt entreprenörsbevis, utfärdat av ECSkog.

Läs mer och ladda ned registret. →

td-iv---1180mm1
td-iv---1180mm-23
td-iv---1180mm-34
td-iv---1180mm-44
td-iv---1180mm-52

PEFC vad är det?


PEFC är kvittot på miljövänlig råvara från ett hållbart skogsbruk. Svenska PEFC är en del av ett internationellt system för certifiering av skogsbrukets skötselmetoder och virkets spårbarhet.
Läs mer om den certifierade entreprenörens åtaganden →

Entreprenörswebben


Nu kan du göra egenkontroll och redovisa åtgärdade avvikelser i Entreprenörswebben. Klicka på egenkontroll eller åtgärdade avvikelser för att läsa instruktioner.