Reportage/intervjuer

 

Monika Vallin Rosell är internrevisor på ECSkog

Vilket område i Sverige finns du?

Mitt område är Västra Götaland och Norra Halland.

Vad hjälper du entreprenören med? Tidigare erfarenheter?

Hjälper till med att få till alla delar i deras certifiering med certifierings- och lagkrav. Kvalitetssäkrar och gör det enklare för dem att sälja sina tjänster. Är själv skoglig entreprenör så jag har erfarenhet om skogsentreprenörernas arbetssituation. Jobbar även med skogsskötselsplanering och uppföljning av certifieringskraven PEFC och FSC.

Varför jobbar du på/med ECSkog?

Jag blev tillfrågad och tyckte det var ett bra komplement i mina arbetsuppdrag.

Vilken eller vilka är det viktigaste funktionerna som ECSkog har?

Att ge kvalitetssäkring till skogsentreprenörerna. Förenklar och går igenom kraven så att de uppfyller dem.

Vad jobbar du med parallellt med när du inte jobbar för ECSkog?

Jobbar med skogsskötselplanering och uppföljning av certifieringskraven PEFC och FSC.

Fritidsintressen?

Jag är en riktig husmor gillar att vara i trädgården, baka, ta hand om familjen och att jaga är några av mina intressen.


Christofer Carlander är internrevisor ECSkog.

Vilket område i Sverige finns du?

Mitt område är Örebro, Södra Södermanland och Norra Östergötland.

Vad hjälper du entreprenören med? Tidigare erfarenheter?

Att ge råd och tips så att skogsentreprenören följer PEFC-standarden, lagar och regler men även få struktur på deras företagande och administration. Har tidigare arbetat som produktionsledare inom skogen, bioenergisidan, fältplanering och har varit externrevisor i ett certifieringsorgan. Har praktisk erfarenhet av maskinkörning och fältarbete.

Varför jobbar du på/med ECSkog?

ECSkog är ett spännande företag att arbeta med. Är kul och intressant att träffa skogsentreprenörer och kunna vara en del av deras utveckling.

Vilken eller vilka är det viktigaste funktionerna som ECSkog har?

Att hjälpa till med råd och tips till skogsentreprenörerna och lösa deras funderingar kring certifieringen.

Vad jobbar du med parallellt med när du inte jobbar för ECSkog?

Driver min föräldragård i mellan Sverige och har även förtroendeuppdrag inom bank och gör även spårbarhetsrevisioner i andra företag.

Fritidsintressen?

Jakt, fiske och skidåkning.


Per Eriksson, VD på ECSkog

Tidigare erfarenheter?

Har arbetat som vd för Hjälmare Kanal, produktionsledare och virkesköpare på Sydved och Affärsansvarig på Sveaskog.

Vad hjälper du entreprenören med?

Som vd så får jag göra ”allt”. Jag träffar ett antal entreprenörer i fält varje år, i övrigt leder ECSkogs arbete.

Varför jobbar du på/med ECSkog?

Det är mycket intressant och stimulerande att arbeta med en liten verksamhet med engagerade medarbetare. Också kul att arbeta med entreprenörer som gör allt skogligt arbete i Sveriges skogar.

Vilken eller vilka är det viktigaste funktionerna som ECSkog har?

Att höja hela gruppen entreprenörer till att utföra bättre natur- och kulturvård i skogen men också att de sociala värdena tas tillvara och utvecklas inom skogsbranschen. Det är mycket viktigt att vi har en bra service gentemot våra 2400 skogsentreprenörer som är anslutna till ECSkog.

Vad jobbar du med parallellt med när du inte jobbar för ECSkog?

Bygger garage och timmerstuga på fritiden.

Fritidsintressen?

Familjen, fjällen, jakt och att bygga.


Christer Johansson är internrevisor på ECSkog

Vilket område i Sverige finns du?

Mitt område är västra delen av Götaland

Vad hjälper du entreprenören med? Tidigare erfarenheter?

ECSkog hjälper entreprenören med att ha koll på det som PEFC ställt som villkor att sköta företagandet på ett hållbart och godtagbart sätt. Har drivit eget entreprenadföretag.

Varför jobbar du med ECSkog?

Det är viktigt att hela tiden bli medveten och bli lite bättre på leva mer hållbart. Med arbetet inom ECSkog gör man det, vilket är kul.

Vilken eller vilka är det viktigaste funktionerna som ECSkog har?

ECSkog ger entreprenören en hållbar plattform att utöva sitt företagande utifrån.

Vad jobbar du med parallellt med när du inte jobbar för ECSkog?

Jag undervisar som lärare på Ryssbygymnasiet.

Fritidsintressen?

Jakt och skog är mina fritidsintressen. 


Stefan Olaison är internrevisor på ECSkog.

Vilket område i Sverige finns du?

Mitt område är för närvarande Östergötland och Småland.

Vad hjälper du entreprenören med? Tidigare erfarenheter?

Jag försöker göra mitt bästa för att kunden dra nytta av att vara certifierad och kunna utveckla sitt företag.

Varför jobbar du med ECSkog?

I hela mitt arbetsliv har jag arbetat tillsammans med skogsentreprenörer i olika roller och det är inspirerande att nu jobba för ECSkog.

Vilken eller vilka är det viktigaste funktionerna som ECSkog har?

På ECSkog är det ett gäng trevliga människor som är lättillgängliga och lyhörda. Då ECSkog ligger långt fram i digitaliseringen är det bra att snabbt få en personlig kontakt.

Vad jobbar du med parallellt med när du inte jobbar för ECSkog?

Utöver mitt uppdrag åt ECSkog jobbar jag med skogliga projekt inom infrastruktur.

Fritidsintressen?

Mina fritidsintressen är mitt skogbruk och att resa.

 

Emmelie Åslin är internrevisor på ECSkog sedan 2019.

Vilket område i Sverige finns du?

Norra Sverige

Vad hjälper du entreprenören med? Tidigare erfarenheter?

Jag har sedan några år tillbaka jobbat i ett familjeföretag med certifieringsstöd för maskinentreprenörer inom skoglig verksamhet. Här har jag fått med mig massor av kunskap och erfarenheter som jag har nytta av i mitt arbete hos ECSkog.

Varför jobbar du med ECSkog?

Att jobba för ECSkog är utvecklande och lärorikt. Jag har kollegor runt om i landet som jag trivs att jobba med och det är givande att kunna bidra med kunskap och råd till de entreprenörer jag kommer i kontakt med.

Vilken eller vilka är det viktigaste funktionerna som ECSkog har?

Certifieringen har många olika typer av krav som ibland kan vara svåra att veta hur dom ska tolkas. En viktig del i vårt arbete är att förtydliga kraven så att de kan efterlevas på att bra sätt.

Vad jobbar du med parallellt med när du inte jobbar för ECSkog?

Jag jobbar dels i ett familjeföretag med certifieringsstöd till entreprenörer, men också inom vården.

Fritidsintressen?

På fritiden spenderar jag och familjen gärna tid i mina hemtrakter i Östjämtland, då jakt och fiske är ett stort intresse. Vi är också ofta i Bruksvallarna där mina svärföräldrar bor.


Hej Sofie Petersson och välkommen till ECSkog

Vilket område kommer du finnas i? 

- Götaland kommer vara mitt område.

Vad hjälper du entreprenören med? Tidigare erfarenheter?

- Jag är helt ny på ECSkog och började arbeta här den 1 mars. Jag kommer dels att arbeta med att certifiera nya entreprenörer, dels med internrevisioner. Jag har tidigare arbetat som skogsinspektor på Södra.

Varför jobbar du på/med ECSkog?

Jag har ett stort intresse för skog och skogsbruk och certifiering är en viktig del av den skogliga verksamheten idag. Att få arbeta med kunniga entreprenörer i branschen kommer att bli både spännande och lärorikt.

Vilken eller vilka är det viktigaste funktionerna som ECSkog har?

- Certifiering är komplex och kan verka krånglig med svåra krav att leva upp till. ECSkog:s uppgift är att hjälpa sina kunder att hitta vägar och lösningar i sitt företagande så att kraven efterlevs på ett bra sätt. Skogsbranschens slutkunder ställer höga krav på hållbart producerad och förädlad råvara och där är ECSkog tillsammans med sina kunder en viktig länk i kedjan.

Fritidsintressen?

- Arbete på den egna fastigheten utanför Tingsryd, matlagning, och självklart umgänge med familjen bestående av min man, en son på 1 år och en hund.


Ronnie Andersson är internrevisor på ECSkog sen ett år tillbaka.

Vilket område i Sverige ansvara du för?

Sydöstra Götaland, Svealand och Gävleborgs län

Vad hjälper du entreprenören med? Tidigare erfarenheter?

Jag har en bred erfarenhet från tidigare jobb inom produktionsledning, virkesmarknad, skogsbruk, skoglig rådgivning, planering och lagtillsyn vilket jag finner som en styrka när jag nu jobbar med den bredd av områden som finns inom PEFC-standarden. Jag är bra på att lyssna och förstå kundernas behov och tipsar gärna om saker som gör entreprenörens vardag lite enklare och tydligare i en alltmer komplex omvärld. Jag ansvarar för ECSkogs satsning på utbildningar och det kommer framöver kunna ge ännu mer kundnytta.

Varför jobbar du på/med ECSkog?

Vi lever i en tid då hållbarhetsfrågor såsom klimatförändring, bioekeonomi och biologisk mångfald kommer stå allt högre på agendan. Hållbarhet kommer vara ett av skogsbrukets viktigaste fokusområden inom det närmaste decenniet och en nyckelgrupp i den hållbara utvecklingen är just de som utför alla skogliga åtgärder - entreprenörerna. Jag trivs i förändring och att vara med på den resan och vill bidra med att utveckla entreprenörernas företag i en hållbar riktning. Jag gillar omväxlingen i att jobba med frågor över hela branschen och hela landet men i det lilla ECSkog där närheten till alla kollegorna finns.

Vilken eller vilka är det viktigaste funktionerna som ECSkog har?

ECSkog ska fortsätta att vara förstahandsvalet och det bästa alternativet för PEFC-certifiering. Genom personlig kontakt, enkelhet och tydlighet ger ECSkog kundnytta och svar på entreprenörers vardagsfrågor. ECSkog ska förenkla för entreprenörens företagande och möjlighet att efterleva PEFC-standardens krav och där ser jag möjligheter att fortsätta vässa våra erbjudanden.

Fritidsintressen?

Jag bor i Uppsala men har mina rötter på en bondgård i Småland. På min fritid umgås jag med min dotter och är barn- och ungdomsledare inom Friluftsfrämjandet där jag just nu lär ut att bygga vindskydd, tälja, göra upp eld och att laga mat på stormkök. Innan pandemin sjöng jag länge bas i kören Uppsala vokalensemble som under 2020 gav ut en CD-skiva och var med som filmmusik till ”Raised by wolves” av Ridley Scott. Jag har även spelat klassiskt piano, numera bara för husbehov. Jag gillar friluftsliv i de flesta former och åker gärna skidor på vintern och fjällvandrar på sommaren.


Hej Sören

Du har arbetat som internrevisor på ECSkog i över nio år, hur kommer det sig att det blev ECSkog?

Jag har ett stort intresse för naturvård och produktion. Slumpen avgjorde då Holmen la ner sin certifiering och samma dag hörde Bernt av sig och erbjöd mig att jobba för ECSkog. Jag var på rätt plats vid rätt tidpunkt och har kunnat utgå från min bostadsort vilket är en stor fördel för både mig och ECSkog. Jag har haft nytta att kunna dela med mig av mina erfarenheter och intresse till skogsentreprenörerna.

Vad har varit mest spännande och utmanande?

Utmaning är att tolka standarden. Balansgång att kräva och att hjälpa skogsentreprenör. Viktigast är att skogentreprenörerna får rätt hjälp, oftast är de bra på sitt jobb och lämnar bort det administrativa till någon annan. Mötet med människor är alltid spännande och jag har alltid känt mig välkommen. Skogentreprenörerna jobbar oftast ensamarbete, vilket gör att mötet alltid blir en trevlig stund att träffas i skogen.

Vad är dina expertområden?

Produktionsfrågor är mitt expertområde. SAM frågor har varit intressant att fördjupa sig inom, det är allt viktigare att alla mår bra i företaget.

Utveckling av ECSkog på de här 9 åren?

Tillväxt och kunskapsdrivande har genomsyrat verksamheten med Bernt i spetsen. ECEssen var bra då vi slapp ha allt i papper.

Framtiden, vad kommer du tillbringa din tid nu?

Tänkte att jag skulle tomgå lite mer (dvs ta en promenad), åka skidor och röja.

 

Tack Sören för ett gott samarbete!