Naturvärdesbedömning förnyelsekurs 

Förnyelsekurs för naturvärdesbedömning ska genomföras minst vart 5:e år av de som ansvarar för planering inför skoglig åtgärd och/eller målklassning av ett område. Detta är ett nytt krav enligt ny PEFC-standard som trädde i kraft 16 januari 2024.

Kursdagen ägnas åt kalibreringsövningar inom naturvärdesbedömning enligt Skogsbiologernas metod.

Plats:                                                    Anmälan senast:

Växjö 23 maj 2024                            7 maj 2024

Umeå 30 maj 2024                           15 maj 2024

Förkunskapskrav är

Grundläggande kompetens i naturvärdesbedömning.

Skötselskolans moduler (2024 års version):

● Miljöhänsyn Grunder
● Miljöhänsyn i praktiken

Anmäl intresse via mejl till utbildning@ecskog.se

Ange företagets namn, PEFC-bevisnr, fakturamail, deltagarens namn och telefonnr/emailadress samt ev allergier.

Vid övriga frågor kring utbildningen kontakta Ronnie Andersson, 073-801 32 14.