ECS Entreprenörscertifiering Skog AB ägs till lika delar av

  • PanCert AB
  • Skogsägarna Mellanskog
  • Stiftens Egendomsförvaltningars Förening
  • Södra skogsägarna Ekonomisk förening