SYN-utbildningar

 

Om SYN

SYN (Skogsbrukets Yrkesnämnd)  är ett partssammansatt organ som bland annat har till uppgift att säkerställa praktiska yrkesutbildningar med utlovad kvalité genom att ta fram kursinnehåll och ackreditera kursanordnare och genom uppföljning säkerställa att de håller rätt nivå. I SYN ingår Gröna arbetsgivare, GS-facket, Ledarna, LRF Skogsägarna och SE Skogsentreprenörerna. Besök https://syn-kurser.se/

SYN-utbildningarna namnges Natur- och kulturhänsyn (förutom skogsbruksplanläggning) och namnen Grönt körkort/Blått körkort är borttaget.  I PEFC-standarden kallas kurserna fortfarande Natur- och kulturmiljövård.

SYN-utbildningarna som PEFC-standarden hänvisar till är följande:

Kursens namn och målgrupp                                                                      Längd           Förnyelse   

Avverkningsentreprenörer:
Natur- och kulturhänsyn Avverkning Grundkurs                                 2 dagar        
Natur- och kulturhänsyn Avverkning Förnyelse                                   1 dagar          Vart 5:e år

Skogsvårdsentreprenörer:
Natur- och kulturhänsyn Röjning/Förröjning                                         1 dag             Vart 5:e år
Natur- och kulturhänsyn Plantering för plantbasar                              1 dag             Vart 5:e år
Natur- och kulturhänsyn Markberedning                                                 1 dag              Vart 5:e år

Natur- och kulturhänsyn Dikesrensning/Skyddsdikning grund      2 dagar         

Natur- och kulturhänsyn Dikesrensning/Skyddsdikning förnyele   1 dag             Vart 5:e år

Planläggningsentreprenörer:
Skogsbruksplanläggning grund                                                                  2 dagar
Skogsbruksplanläggning förnyelse                                                            1 dag             Vart 5:e år

Grundläggande naturvärdesbedömning                                                  2 dagar
Förnyelse naturvärdesbedömning                                                             1 dag             Vart 5:e år

Kursanordnare
Det finns cirka 65 ackrediterade kursanordnare av SYN:s kursutbud över hela landet. Flera av de större skogsbolagen håller kurser i egen regi och de erbjuder ibland sina anlitade entreprenörer att kunna delta. För mer information om samtliga kursanordnare besök https://syn-kurser.se/kursanordnare/
 

ECSkog är sedan 2020 ackrediterad utbildare och håller för närvarande förnyelsekurser för skogsbruksplanläggare (2024).. Intresseanmälan kan lämnas via utbildning@ecskog.se