ADR via webben

Efter revisionen av PEFC-standarden krävs att alla som transporterar farligt gods, som till exempel diesel eller bensin ska ha ADR-utbildning enligt 1.3/13.2

ECSkog kan i samarbete med KWT utbildning ge tillgång till en webbaserad utbildning som ger den nödvändiga behörigheten. Undervisning och prov genomför ni vid datorn när tiden passar. Efter avklarat slutprov får du utbildningsbeviset hemskickat. Ni får också tillgång till hjälpmedel för att göra godsdeklarationer.

Tryck på knappen så får du mera information och kan beställa utbildningen!

Mer information / beställa