Webbutbildningar

Skötselskolan har webbutbildningar. Arbetar ni åt något av dessa företag nedan så har de inloggningar till de webbaserade utbildningarna. Företagen är BillerudKorsnäs, Holmen, Mellanskog, Norra Skogsägarna, Norrskog, SCA, Stora Enso Skog, Sveaskog och Södra. 

Arbetar ni inte åt något av dessa företag ovan så finns Skötselskolans utbildningar att köpa genom SYN. 
Anmälan till SYN utbildning

Webbutbildningar på olika språk
Röjning och planering
 finns på engelska, polska, rumänska, ryska, lettiska, litauiska, arabiska, tigrin och dari.
Markberedning finns på svenska och engelska.
Natur och kulturmiljövård finns på svenska, engelska, tigrin, persiska och arabiska.

Läs mer om utbildningarna på Skötselskolan