Natur- och kulturhänsyn avverkning förnyelse - 1 dag

Förnyelse av SYN-kurs är obligatoriskt för de som leder, planerar och utför skogligt arbete i ett PEFC-certifierat företag. 

Datum och plats: Inga kurser inplanerade                                                                                                              

Anmälan: Skicka intresseanmälan via mejl till utbildning@ecskog.se