PEFC - vad är det?

PEFC är kvittot på miljövänlig råvara från ett hållbart skogsbruk. Svenska PEFC är en del av ett internationellt system för certifiering av skogsbrukets skötselmetoder och virkets spårbarhet.

Den svenska PEFC-skogsstandarden omfattar tre delar.

  • Skogsskötselstandard
  • Social standard
  • Miljöstandard

Den kompletta standarden finns på Svenska PEFC: s hemsida.

PEFC SWE 003:4 Svenska PEFC:s entreprenörsstandard

Giltighetstiden för nuvarande standard löper tillsvidare, tills dess att den nya standarden är antagen och beslutad, vilket tros ske i början av 2024.

 

Standardrevision 2021-2022