Ansökan om certifiering

Vill du ha mer information innan du ansöker? Skicka ett mejl till info@ecskog.se så återkommer vi. 

 

ECSkog är ett specialiserat entreprenörscertifieringsparaply. Vi arbetar bara för dig utan sidoengagemang. Verksamheten finansieras genom certifieringsavgifter.

När du ansöker om certifiering hos ECSkog får du tillgång till Mina sidor och ytterligare information om processen via mail. I nästa steg kommer en revisor kontakta dig för att genomföra en förrevision.

Vi har för närvarande ett högt söktryck och ber om förståelse för att handläggningstiden kommer att vara längre än normalt. 

 

2024 tar vi ut en engångsavgift om 2 900 kr, vid nycertifiering (s.k. förrevision). Avgiften faktureras efter första mötet. Efter godkänd certifieringsrevision tar vi ut en årsavgift. Den består av en fast del om 1 000 kr/företag och en rörlig del om 990 kr/enhet (en maskin eller två helårsarbeten). Årsavgiften är maximalt 10 000 kr/år. Lagstadgad moms tillkommer på samtliga avgifter.

***

I ansökan nedan anger du vilken av följande kategori som din verksamhet i huvudsak tillhör:

Avverkningsentreprenör, registrerat företag som utför skogliga avverkningsarbeten, t.ex. gallring, slutavverkning och skörd av skogsbränslen, på skogsmark.

Skogsvårdsentreprenör, registrerat företag som utför skogsvårdsuppdrag, t.ex. markberedning, plantering, röjning eller dikning, på skogsmark.

Planläggningsentreprenör, registrerat företag som utför skogsbruksplanläggning, planering, inventering, rådgivning och/eller andra skogliga åtgärder som har betydelse för PEFC-kravens efterlevnad.

 

Genom att skicka in ansökan om certifiering godkänner du att ECSkog hanterar dina personuppgifter. Du kan läsa om vår hantering i vår Personuppgiftspolicy.

Företag

Kontaktperson

När din ansökan blir godkänd får du tillgång till Mina sidor, nedan väljer du lösenord för ditt inlogg.

Din verksamhet